Voor de bestrijding van Ridderzuring is nu ook een handmatig bestuurde versie van robot "Ruud" beschikbaar. Dit apparaat, "Brutus" genaamd, is per direct beschikbaar voor verhuur en verkoop.

Overijsselse boeren zetten steeds vaker technische hulpmiddelen in zoals drones en automatisch aangedreven landbouwvoertuigen.
Zie voor meer informatie en een filmpje dit artikel van rtvoost.

RTLZ heeft in september bij diverse bedrijven en kennisinstellingen opnamen gemaakt voor een programma over precisielandbouw.

Van 30 mei tot 3 juni 2016 wordt in Den Haag de vierde editie van het European Space Solutions symposium georganiseerd.

Op woensdag 9 december 2015 wordt de 6e NSD-PL-studiedag gehouden.

AkkerGPS is een applicatie voor de Android-smartphone die locaties van akkerplekken (ziekten, nesten en onkruiden) met GPS kan vastleggen en vervolgens verzenden naar teeltadviseurs of bedrijfsleiders.
Voor meer info: zie het artikel op deze website.

De Veldpost van 2 maart stond grotendeels in het teken van precisielandbouw. Ook PPL kwam aan de orde in een interview met Peter Paree die deel uitmaakt van de programmaleiding.

Op maandag 15 september 2014 is de call SmartAgriFoodII geopend.

De lectoren Corné Kocks en Corné Kempenaar gaven op 29 mei 2013 hun inaugurele rede over hun plannen met Precisielandbouw.

De EIP-focus groep Mainstreaming Precision Farming heeft haar eindrapport over de ontwikkeling van precisielandbouw opgeleverd.
Lees hier meer.

Go To Top